RPO WES-KAAP BESTUUR

Die RPO poog voortdurend om die belange van kommersiële rooivleisprodusente
binne die waardeketting van die rooivleisbedryf te beskerm en te bevorder.

Provinsiale Vrywillige Insamelaars

Bestuur

RPO Wes-Kaap Bestuur

Die RPO Wes-Kaap se Bestuur bestaan uit ‘n Voorsitter, Vise-Voorsitter en twaalf (12) streek verteenwoordigers wat jaarliks tydens die Algemene Jaarvergadering gedurende Junie elke jaar deur rooivleisprodusente binne elke streek benoem en verkies word.

Die Sekretariaat van die RPO (Wes-Kaap) word deur Agri Wes-Kaap hanteer.

Die verdeling van die 12 RPO Wes-Kaap streke:

Streek 1:  Vanrhynsdorp, Bitterfontein, Nuwerus

Streek 2:  Citrusdal, Clanwilliam, Graafwater, Vredendal

Streek 3:  Piketberg, Porterville, Moorreesburg, Hopefield, Vredenburg

Streek 4:  Malmesbury, Darling, Durbanville, Paarl, Stellenbosch, Franschhoek, Wellington

Streek 5:  Elgin, Grabouw, Villiersdorp, Caledon, Riviersonderend,Greyton, Stanford, Theewaterskloof

Streek 6:  Bredasdorp, Napier, Strandveld

Streek 7:  Ceres, Wolseley, Tulbagh, Worcester, Robertson, Ashton, Bonnievale

Streek 8:  Swellendam, Heidelberg

Streek 9:  Montagu, Barrydale, Ladismith, Calitzdorp, Oudtshoorn

Streek 10: Riversdal, Albertinia, Mosselbaai, George, Uniondale, Knysna, Plettenbergbaai

Streek 11: Touwsrivier, Laingsburg, Prins Albert, Merweville

Streek 12: Beaufort-Wes, Murraysburg

RPO Wes-Kaap Bestuur

Nico Uys

Voorsitter

Hano dreyer

Bestuurslid

Francois Conradie

Bestuurslid

Jaco vd Berg

Visevoorsitter

André Groenewald

Bestuurslid

Wessel Fourie

Bestuurslid

Dian Heyns

Bestuurslid

Louis Wessels

Bestuurslid

John Durr

Bestuurslid

Theunis van Eeden

Bestuurslid